Tag: น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า Marbo Strawberry Freebase

ผลเสียของบุหรี่ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจริงจากความไม่ได้มาตรฐาน

บุหรี่ไฟฟ้านั้นปัจจุบันนั้นจะเห็นว่ามีการใช้งานที่มากขึ้น และ ในขณะเดียวก็มีผู้ใช้งานที่ใช้งานด้วยความไม่รู้มากขึ้นด้วยเช่นกัน  และ ผลเสียเองก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่บุหรี่ไฟฟ้านั้นมีด้วยเช่นกันถึงแม้ว่าผลเสียนั้นจะไม่เท่ากับบุหรี่แบบมวนก็ตามดังนั้นในบทความนี้เราจะมาดูผลเสียกันดีกว่านะครับว่าผลเสีนของบุหรี่ไฟฟ้านั้นจะเกิดได้อย่างไรบ้าง   ใช้งานผิดประเภท   ปัจจุบันนั้นบุหรี่ไฟฟ้านั้นจะมีความหลากหลายอย่างมาก โดยจะมีทั้งแบบ Salt Nic และ Freebase  ซึ่งน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเองก็มีหลากหลายแบบด้วยเช่นกันเช่น น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า Marbo Strawberry Freebase หรือ จะเป็นแบบ Salt Nic ก็ตาม โดยทั้งสองรูปแบบนั้นจะมีการใช้งานที่แตกต่างกัน  และ รวมถึงคอลย์ความร้อนก็จะมีความแตกต่างกันด้วยเช่นกัน ดังนั้นหากว่านำมาใช้งานร่วมกันนั้นอาจจะเกิดอันตรายกับร่างกายของเราได้ เนื่องจากว่าไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้ และ อาจจะทำให้การใช้พอทของเราได้รับความเสียหาย และ ทำให้นิโคติน เข้าสู่ร่างกายเราแบบไม่ปกติด้วยนะครับ  อุบัติเหตุต่าง ๆ   อีกหนึ่งเรื่องนั้นคือในเรื่องของ “อุบัติเหตุ” ที่อาจจะเกิดจากการใช้งานที่ผิดพลาดด้วยเช่นกัน และ นั้นหมายถึงการชาร์ตแบตเตอรี่ที่นานเกินไปจนทำให้แบตเตอรี่นั้นไหม้ได้ และจะส่งผลต่อการใช้งานด้วยเช่นกัน โดยอาจจะเกิดการช็อตของระบบไฟฟ้า หรือ อาจจะเกิดประกายไฟจนทำให้เกิดการระเบิดของตัวแบตเตอรี่ได้นั้นเอง  ซึ่งจะเป็นอันต่อเราอย่างมากด้วยเช่นกัน   การติดโคววิด 19   บุหรี่ไฟฟ้านั้นจะแตกต่างจากบุหรี่แบบมวนตรงที่ใคร ๆ ก็สามารถขอใช้ด้วยกันได้ เพราะว่าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่มีความหลากหลาย และการพกพาไปไหนมาไหน ก็จะทำให้กำลังใจของใครหลาย ๆ คนนั้นหมดไปอย่างแน่นอน  เพราะว่ามีหลากหลายเคสที่มีการขอบุหรี่ไฟฟ้าจากคนอื่นมา และ มีการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นดังนั้นในการใช้งานบุหรี่ไฟฟ้านั้นควรนับเป็นสิ่งของส่วนตัว และ ไม่ให้ใครนั้นยืมมง่าย ๆ เพื่อความปลอดภัยของตัวเองด้วยนะครับ   ใช้งาน  โดยไม่มีการทำความสะอาด และไม่ใส่ใจ   ในเรื่องของการทำความสะอาดเองก็สำคัญอย่างมากด้วยเช่นกันเพราะว่ามีหลากหลายครั้งที่มีผู้ใช้งานนั้นไม่ทำความสอาดบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลผลให้ฝุ่นเข้าไปภายในคอย์นั้นเข้าได้ …